top of page
模糊的燈

郭峻延 KUO, CHUNYEN

 

世新大學廣播電視電影學系,研究所二年級,急診主治醫師。影像與醫學雙棲,試圖從中找到生命裡的光。

 

《冬日的貓》(Cat in the Winter)  7'25", 2024

人類對貓的情感

如同男女間一般, 是精神分裂的

既喜歡牠的獨立自主

又希望牠溫馴聽話

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page