top of page
模糊的燈

周蓉靖 ZHOU, JUNG-CHING

1997年生於新竹,創作啟蒙源於劇場,
在乎人與人之間的情感、關係與身體。

 

《Cat Loaf》03’26”, COLOR, 2024

一個美好的冬日午後
吐司和它的貓一起 在草地上
發呆
然後時間就過了

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page